Historia och Ursprung av Luffarschack och Tre-i-rad

TicTacToeFree Team TicTacToeFree Calendar 18.09.2023

Många tror att Tre-i-rad eller Luffarschack är ett enkelt spel. Men om man gräver djupare i dess historia kommer man att upptäcka en hel del intressanta fakta. Forskning om spelets ursprung visar att det har en särskild plats i spelvärlden.

Antika tider

Spelet Tre-i-rad eller Luffarschack har i olika former funnits i vardagen och kulturen hos många folk. Det har haft olika namn i olika länder.

Tre-i-rad historia

Det gamla Egypten

I det antika Egypten har spår av ett liknande spel upptäckts, ingraverade i templens tak. Då kallat "Siega", använde det stenar som spelpjäser, vilket kan antyda ett andligt värde. De gamla egyptierna lade grunden för dagens Tre-i-rad genom att uppfinna en tidig version av det.

Romerska riket

Romer hade också sin egen version av spelet, kallad "Terni Lapilli". Istället för de kryss och cirklar vi är vana vid använde de särskilda symboler, ingraverade på offentliga monument.

Ancient Indien

I det gamla Indien fanns också en version av spelet, kallad "Pada", där målet var att skapa en specifik design med hjälp av snäckor eller små stenar.

Spelets popularitet i olika antika kulturer vittnar om dess enkelhet och fängslande karaktär. Det är ett spel som har övergått från att vara i sten i antik tid till att finnas på papper idag.

Varför kallas det Tre-i-rad eller Luffarschack?

Många undrar varför spelet på engelska kallas "tic-tac-toe". Ett av svaren kan vara ljuden som en penna gör när man ritar, vilket liknar uttalet av detta namn. Men det finns ingen exakt svar på denna fråga ännu.

På svenska är spelet känd som "Tre-i-rad" och "Luffarschack".

"Tre-i-rad" översätter bokstavligen till "Tre i rad", vilket är en mycket beskrivande term som fångar själva kärnan i spelet – målet är att få tre av sina symboler (kryss eller nollor) i en rät linje för att vinna.

"Luffarschack" kan översättas som "Vagabonds schack". Detta namn kan spegla spelets enkelhet och tillgänglighet, eftersom det är en lek som kan spelas nästan var som helst – på gatan, på en tågstation eller till och med på ett pappersark.

Båda dessa benämningar, "Tre-i-rad" och "Luffarschack," är vanliga i Sverige och antas ha sitt ursprung i spelets funktionella och kulturella betydelse. Även om det exakta ursprunget för dessa namn inte är fastställt, erbjuder de olika perspektiv på hur spelet passar in i bredare sociala och kulturella sammanhang.

Världens kärlek

Tre-i-rad eller Luffarschack är så populära på grund av deras enkelhet. Det finns inget behov av att kunna ett särskilt språk eller ha speciella verktyg för att spela.

Slutsats

Tre-i-rad är mer än bara ett spel. Det är en del av vår historia. Varje gång vi spelar, fortsätter vi på sätt och vis de gamla traditionerna som våra avlägsna förfäder lade grunden för.

Relaterade artiklar